Tin tức mới
Sản phẩm tiêu biểu

Chuyên mài các dao từ R1-R6

Độ mài chính xác, tốc độ nhanh , sử dụng dễ dàng

Độ tinh R<0.02mm

Giá: : 0 VNĐ

Phạm vi mài Ф2 – Ф20 mm

Thao tác dễ dàng , độ chính xác cao , tốc độ nhanh

Giá: : 0 VNĐ

Hành trình làm việc: 350 x 450mm

Giá: : 0 VNĐ

Hành trình 320 x 400mm

Giá: : 0 VNĐ

cắt côn lớn : ±15° , ±30°... (tùy chọn)

Giá: : 0 VNĐ

Hệ điều hành FANUC 0i MD

Trục chính 8000/10000/12000 Rpm

 

 

Giá: : 0 VNĐ

Hệ điều hành Fanuc 

Spindle 8.000rpm

Giá: : 0 VNĐ

Hệ điều hành i5 

Giá: : 0 VNĐ

Hành trình X Y Z : 500x400x300
Trục chính : 20.000 Rpm
Hệ điều hành : FANUC 0i-MF

Giá: : 0 VNĐ

Trục chính : 20.000 Rpm

Hệ điều hành i5 

Giá: : 0 VNĐ

Tiện i5 T1

Giá: : 0 VNĐ
Giá: : 0 VNĐ
Giá: : 0 VNĐ

Hành trình XYZ: 500x400x250mm

Giá: : 0 VNĐ

Hành trình làm việc: 200 x 300mm

 

Đầu kẹp điện cực: Φ0.3mm~Φ3mm

Giá: : 0 VNĐ

Hành trình 500 x 1000mm

Giá: : 0 VNĐ

Hành trình 6060: 600x600x300mm

Hành trình 6080: 600x800x300mm

Giá: : 0 VNĐ

Lò 120 KVA

 

Tần số : 15~35 KHz

Giá: : 0 VNĐ

Lò 300KVA

tần số 15~35 KHz

Giá: : 0 VNĐ

Lò cao tần 40 KVA

 

Tần số : 25~80KHz

Giá: : 0 VNĐ

Lò trung tần KGPS

Giá: : 0 VNĐ